Στεγανοποιηση Μεμβρανη Πισινας

Στεγανοποιηση Μεμβρανη Πισινας

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ. Η πισίνα στο τελικό της στάδιο επενδύεται με το Υλικό Τελικής Επιφάνειας. Εδώ υπάρχουν οι εξής δυνατότητες.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ. Είτε Κεραμικό Υλικό δηλαδή Εφυαλωμένο Πλακίδιο ή Ψηφίδα είτε Οπλισμένη Μεμβράνη PVC 1.5mm.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ. Στην πρώτη περίπτωση τα Εφυαλωμένα Πλακίδια ή οι Ψηφίδες αποτελούν απλά Υλικά Επικάλυψης, με αποτέλεσμα να απαιτείται ειδική προεργασία σε ότι αφορά την στεγανοποίηση του κελύφους της πισίνας.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ. Αντίθετα η Οπλισμένη Μεμβράνη PVC 1.5mm εκτός από την επικάλυψη προσφέρει και τη δυνατότητα της στεγανοποίησης χωρίς πρόσθετο κόστος.

μεμβρανη pvc Liner SAND

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της Οπλισμένης Μεμβράνης PVC 1.5mm είναι η δυνατότητα που προσφέρει για τοπικές επισκευές, καθώς ένα τμήμα της μπορεί να αποκοπεί και να αφαιρεθεί, να εκτελεσθούν οι επισκευές και να τοποθετηθεί εκ νέου ένα νέο κομμάτι στη θέση εκείνου που αφαιρέθηκε. Η τοποθέτηση της γίνεται με θερμοκόλληση του αυτογενούς υλικού μεταξύ του δια πολυμερισμού.

μεμβρανη pvc Liner SAND

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ. Πλεονεκτήματα και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευάζεται από 2 φύλλα PVC οπλισμένα στο διάμεσο με υαλόνημα (τρεβίρα).

Η τοποθέτηση της είναι γρήγορη δια πολυμερισμού το ίδιο και η μερική ή ολική αντικατάσταση της.

Προσφέρει 100% Στεγανότητα και έχει Χαμηλό Κόστος έναντι των Κεραμικών Υλικών.

Είναι Ανθεκτική στην ανάπτυξη αλγών και στην έκθεση στην Υπεριώδη Ακτινοβολία.

Διασφαλίζει Υψηλή Αντοχή στον Εφελκυσμό.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ. Προσφέρει Μεγάλη Διάρκεια Ζωής και σταθερότητα στον Χρωματισμό της.

μεμβρανη pvc Liner SAND

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ. Η στεγανοποίηση του δαπέδου και των τοιχωμάτων της πισίνας πραγματοποιείται σε τρία στάδια:
•Καθαρισμός σαθρών τμημάτων και επισκευή σκυροδέματος. Με το ίδιο επισκευαστικό στεγανοποιητικό υλικό μπορούν να διαμορφωθούν και οι γωνίες συναρμογής τοιχίων – δαπέδων με ενίσχυση πλέγματος
•Εξομάλυνση του υποστρώματος με εφαρμογή ισχυρού τσιμεντοκονιάματος και ενίσχυση με υαλόπλεγμα οπλισμού. Σε περίπτωση εμφανούς σκυροδέματος δεν απαιτείται.
•Επιφανειακή στεγανοποίηση δεξαμενής με τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό.
Η στεγανοποίηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την αφαίρεση των ξυλότυπων της δεξαμενής, ενώ η τελική στεγανοποιητική στρώση πρέπει να είναι συμβατή με το υλικό επένδυσης και να διαθέτει επαρκή ελαστικότητα, να έχει μεγάλη διάρκεια στο χρόνο και να παρουσιάζει ισχυρή ικανότητα πρόσφυσης με το υπόστρωμα, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα λόγω συστοδιαστολών και αρνητικών πιέσεων.
 • 1. Διαμόρφωση περιμέτρου με σκυρόδεμα.
  2. Επίστρωση με ψηφίδα με ειδική στεγανοποιητική κόλλα πλακιδίων και αρμολόγηση με ειδικό εποξειδικό στόκο.
  3. Εσωτερική στεγανοποίηση με τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό.
  4. Υποβρύχιος προβολέας LED.
  5. Στρώση εξομάλυνσης με τσιμεντοκονίαμα και ενίσχυση με υαλόπλεγμα οπλισμού (προαιρετικά).
  6. Εσωτερική θερμομόνωση (π.χ. με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης) (προαιρετικά).
  7. Οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχωμάτων.
  8. Οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδου.
  9. Θερμομόνωση δαπέδου (με υλικό ανθεκτικό στην υγρασία, π.χ. αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη).
  10. Εξομαλυντική στρώση από τσιμέντο, χαλίκι και άμμο.
  11. Στεγανοποίηση εν ψυχρώ με αυτοκόλλητες μεμβράνες.
  12. Εξωτερική θερμομόνωση.
  13. Οπλισμένο σκυρόδεμα με πρόσμεικτα στεγανοποιητικά μάζας.
  14. Χώμα εδάφους.
  15. Αποστράγγιση εδάφους με κροκάλες.
  16. Επίστρωση με πλακίδια.

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΑ με ΠΑΝΕΛ

Το κόστος απόκτησης μιας πισίνας από πάνελ.

Το τελικό κόστος μιας πισίνας καθορίζεται από το ποσό για την έκδοση της αδείας κατασκευής, και από το σύνολο των δαπανών κατασκευής τηςΣτους δύο αυτούς οικονομικούς τομείς, η πισίνα με πάνελ είναι σε πολύ καλύτερη θέση από τις πισίνες μπετού, με κάποιες βέβαια προϋποθέσεις.

Η νομοθεσία που ισχύει για την σαφώς οικονομικότερη άδεια μικρής κλίμακας για πισίνα με πάνελ αφορά ιδιωτική πισίνα με τα εξής χαρακτηριστικά:

-Επιφάνεια όχι μεγαλύτερη από 50m2
-Εκσκαφή η επίχωση όχι μεγαλύτερη από 1m
-Υψος που να μην υπερβαίνει περισσότερο από 1,5 m την οριστική στάθμη
εδάφους
-Δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα
-Θα εξυπηρετείται με εξωτερικό σύστημα μηχανοστασίου τύπου Compact.

Με αυτές τις προδιαγραφές το κόστος άδειας κατασκευής είναι σαφέστατα οικονομικότερο από την κλασσική άδεια πισίνας μπετού και μάλιστα κατά πολύ.
Προσοχή όμως, η μείωση του κόστους αδείας αφορά μόνο κατασκευές που καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέραμε. Σε διαφορετική περίπτωση η σχετική δαπάνη θα είναι ανάλογη με αυτήν της πισίνας μπετού.

Παράλληλα η κατασκευή της είναι γενικά κατά πολύ οικονομικότερη από τη πισίνα μπετού. (Δεν μπορούμε βέβαια να δώσουμε ακριβές ποσό, καθώς επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και θα δώσουμε λανθασμένη εικόνα).

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΑ με ΠΑΝΕΛ Χρόνος κατασκευής

Το δεύτερο βασικό πλεονέκτημα μιας πισίνας με πάνελ, είναι ο σημαντικά μικρότερος χρόνος κατασκευής της. Αναφερόμαστε στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση γίνεται εκ των υστέρων και όχι παράλληλα με την κατασκευή της οικίας σας.

Ο συνδυασμός κατασκευής μόνο του δαπέδου από μπετό και η χρησιμοποίηση έτοιμων πάνελ για τη δημιουργία των τοιχίων της, καθώς και η επένδυση της εσωτερικής επιφανείας της με μανδύα, συντομεύουν αφάνταστα το χρόνο αποπεράτωσης.

Ίσως βέβαια να ξεπεράσετε το θέμα του χρόνου χωρίς να δώσετε μεγάλη σημασία. Σκεφθείτε όμως το μακρύ και ενοχλητικό διάστημα που θα έχετε εργασίες στον κήπο σας, με ένα λάκκο και την συνεχή παρουσία τεχνικού προσωπικού στη καθημερινότητα σας.

Τώρα σκεφθείτε ότι αντί αυτό να διαρκεί τουλάχιστον 40-60 ημέρες, η αντίστοιχη διάρκεια να περιορίζεται σε 10 ημέρες το πολύ.

Ο χρόνος κατασκευής είναι λοιπόν και αυτός ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας.

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΑ με ΠΑΝΕΛ

Δεσμεύσεις κατασκευής ή αλλιώς μειονεκτήματα

Στο ξεκίνημα του κλάδου βιομηχανίας της πισίνας, υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί που καθιστούσαν την κατασκευή πισίνας από μπετό κύρια επιλογή.
Στην πορεία του χρόνου όμως τα περισσότερα θέματα αντιμετωπίστηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία και έτσι έχουμε φθάσει πλέον σε μια μεγάλη ανάπτυξη του κλάδου πισίνας με πάνελ

Σήμερα σε μια πισίνα με πάνελ μπορεί κανείς να επιλέξει το σχήμα, το σύστημα κυκλοφορίας του νερού (Σκίμμερ ή Υπερχείλιση) και τον τύπο του βάθους του νερού ( ενιαίο ή μεταβαλλόμενο). Ακόμη μπορεί να αποφασίσει ποιο αξεσουάρ και ποιόν αυτοματισμό χημικής επεξεργασίας θα εγκαταστήσει σε αυτήν.

Εκείνο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο τρόπος εξασφάλισης της στεγανότητας της δεξαμενής και η εσωτερική της επιφάνεια.
Εδώ έχουμε μια και μοναδική επιλογή την χρήση του πλαστικού μανδύα το λεγόμενο liner. Αυτή αποτελεί μοναδική επιλογή για τις πισίνες αυτού του τύπου

ΠΡΟΚΑΤ ΠΙΣΙΝΑ με ΠΑΝΕΛ

Liner δέσμευση για πάντα.

Αυτό είναι ίσως το μόνο που θα πρέπει να απασχολήσει τη σκέψη μας.

Ωστόσο σήμερα υπάρχει μια τεράστια ποικιλία liners, που προσφέρουν εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε κάποιο να ανταποκρίνεται στις αισθητικές προτιμήσεις σας.

Εκείνο που θα θέλαμε να τονίσουμε και θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι, το συγκεκριμένο υλικό απαιτεί προσεκτική συμπεριφορά και φροντίδα.

Σίγουρα το ίδιο ισχύει και για τις πισίνες μπετού με άλλης μορφής επένδυση, με τη διαφορά ότι σε εκείνες έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε και να επισκευάσουμε, εδώ θα πρέπει να αντικαταστήσουμε όλο τον μανδύα.

Η διάρκεια ζωής του μανδύα ή liner (που είναι ένα πλαστικό υλικό από σύνθετη μορφή PVC ) έχει διάρκεια ζωής περίπου 10 – 15 χρόνια αλλά με δεσμεύσεις. Όπως αναφέραμε είναι πλαστικό υλικό και σαν πλαστικό υλικό υφίσταται γήρανση στη πορεία του χρόνου και ειδικότερα στις περιπτώσεις που δεν καλύπτεται από το προστατευτικό στρώμα νερού.

Ό ήλιος το καίει και δεν πρέπει να αφήνετε τη πισίνα άδεια τον χειμώνα και την άνοιξη. Ακόμη εάν κατά την περίοδο του χειμώνα, αφήσετε ρύπους να επικαθήσουν επάνω στο μανδύα (φύλλα και άλλα στοιχεία), αυτά μπορούν να προκαλέσουν έντονα σημάδια που σχεδόν είναι αδύνατο να τα καθαρίσετε.

Ακόμη θα πρέπει να αποφύγετε την τροφοδότηση απευθείας στην επιφάνεια του μανδύα ταμπλετών χλωρίου ή άλλων χημικών, καθώς θα προκαλέσουν τον αποχρωματισμό του και στάμπες.

Δεδομένων όλων αυτών θα σας συνιστούσαμε παράλληλα με την τοποθέτηση μιας πισίνας με πάνελ, να προβείτε στην προμήθεια αδιαφανούς καλύμματος προστασίας.

Τέλος ρωτήστε και ενημερωθείτε για το πόσο εύκολη είναι η αντικατάσταση του μανδύα και για τις οδηγίες φροντίδας της πισίνας και του μανδύα της.

Τι να Προσέξετε στο Πλαίσιο της Κατασκευής της Πισίνας σας Πέρα από το διαθέσιμο χωροταξικά περιβάλλον ή τα χρήματα που θέλουν να διαθέσουν όσοι σκέφτονται την αγορά και εγκατάσταση πισίνας στην ιδιοκτησία τους, οι προμηθευτές και κατασκευαστές θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την κατασκευή πισίνας προκάτ, έτσι ώστε ο «διακαής» πολυτελής πόθος τελικά να εκπληρώνει αυτό για το οποίο αποκτήθηκε, το να προσφέρει δηλαδή αδιάκοπες στιγμές απόλαυσης, χαλάρωσης και γαλήνης.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να ενταχθούν όλες οι παράμετροι σχετικά με την κατασκευή πισίνας προκάτ. Αρχικά, η γεωμορφολογία και η ποιότητα του εδάφους όπου θα τοποθετηθεί η πισίνα προκάτ παίζει ξεχωριστό ρόλο. Οι βραχώδεις περιοχές είναι προτιμότερες, αν και το κόστος για τις εκσκαφές θα είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι σε μία πιο ομαλή περιοχή. Σε άμεση σχέση με το προηγούμενο, οι αμμώδεις και σαθρές εκτάσεις δεν είναι οι πλέον κατάλληλες για θεμελίωση και η διαμόρφωσή τους προϋποθέτει υψηλή δαπάνη.

Τι να Προσέξετε στο Πλαίσιο της Κατασκευής της Πισίνας σας Ένα άλλο θέμα προς διευθέτηση σχετίζεται με τη θέση της πισίνας σε σχέση με το σπίτι. Αυτή η παράμετρος εξετάζεται σε συνάρτηση με τους ανέμους που πνέουν στην τοποθεσία, την αξιοποίηση της λιακάδας και την άμεση πρόσβαση από τους χρήστες.

Επιπλέον, εκτός από την ίδια την κατασκευή πισίνας προκάτ, οι αγοραστές πρέπει να αναλογιστούν πόσο θέλουν πραγματικά να επενδύσουν σε αυτήν, υπό την έννοια ότι στο πλαίσιο της κατασκευής θα κληθούν να αποφασίσουν για τις διαστάσεις της πισίνας, τις ειδικές βαφές, τα πλακάκια, τις ψηφίδες κτλ. Φυσικά, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για όλα αυτά κατόπιν συνεννόησης με τον κατασκευαστή, καθώς στην αγορά διατίθεται πλούσια ποικιλία πλακιδίων και πλευρικών σκαλοπατιών σε αμέτρητα σχέδια και χρώματα.

Ο εξοπλισμός με τον οποίο θα εφοδιαστεί η πισίνα σας συνιστά μία άλλη σημαντική πτυχή της αγοραστικής διαδικασίας. Γενικά, ο βασικός εξοπλισμός μίας πισίνας περιλαμβάνει το κέλυφος της δεξαμενής, τις αντλίες, τα τεχνικά μέσα καθαρισμού του νερού, τα φίλτρα, τον ηλεκτρολογικό πίνακα, τον φωτισμό και ενδεχόμενα τα καλύμματα.

Παράλληλα, στην κατασκευή πισίνας προκάτ πρέπει να εντάσσεται και ο σχεδιασμός για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η επιτυχής κατασκευή μίας πισίνας, τόσο από αισθητικής όσο και από λειτουργικής άποψη, εξαρτάται από την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και το ίδιο το σχέδιο της, καθώς και από το κατά πόσο αυτά είναι σε πλήρη αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο και την τριγύρω τοποθεσία.

Κλείνοντας, η κατασκευή μίας πισίνας είναι μία σύνθετη διαδικασία που εμπλέκει μηχανολογικές και οικοδομικές εργασίες, επομένως απαιτείται προσοχή όταν θα κληθείτε να επιλέξετε τον κατασκευαστή σας.

Pisina|Prokat

Για επαγγελματικές πισίνες σε ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αθλητικά κέντρα και για την ιδιωτική σας πισίνα στο σπίτι ή στο εξοχικό σας. Ζητήστε μας Προσφορά Τωρα!.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

E-mail: pisinaprokat@protonmail.com

+ 30 6941 585591 (WhatsApp, Viber)

Η γνώμη σας είναι σημαντική για μας. Παρακαλούμε καταγράψτε οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση σας, στη φόρμα που ακολουθεί. Σύντομα θα έχετε την απάντηση μας.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

  
  
  Open chat
  ???? Χρειαζεστε Βοηθεια ? Μπορω να Βοηθησω
  Γεια σας ????
  Πως Μπορω να Βοηθησω ?
  Καλεστε μας Τωρα.... Ειναι ΔΩΡΕΑΝ